MENU PHIM

HÀNH ĐỘNG

KHOA HỌC VIỄN TUỞNG

KINH DỊ

VÕ THUẬT

HÀI

HOẠT HÌNH

Tìm kiếm phim theo xuất chiếuXuất 1: 8  giờ  00
Xuất 2: 13 giờ 30
Xuất 3: 15 giờ 00
Xuất 4: 17 giờ 30
Xuất 5: 19 giờ 15
Xuất 6: 21 giờ 30* Danh sách các phim đang hot *

Sat thủ gợi cảm


photo 1 Giá vé: 60.000 vnd

Xuất chiếu: 12h00 | 19h45

 

Đặt vé

Quỷ ám


photo 1 Giá vé: 80.000 vnd

Xuất chiếu: 15h00 | 20h30

 

Đặt vé

Avatar


photo 1 Giá vé: 60.000 vnd

Xuất chiếu: 14h00 | 18h45

 

Đặt vé

Túy quyền


photo 1 Giá vé: 50.000 vnd

Xuất chiếu: 14hh30 | 17h45

 

Đặt vé

Tối nay 8 giờ


photo 1 Giá vé: 60.000 vnd

Xuất chiếu: 8h00 | 14h45

 

Đặt vé

Cuộc đời naruto


photo 1 Giá vé: 60.000 vnd

Xuất chiếu: 14h00 | 18h45

 

Đặt vé

Web hosting by Somee.com